facade-10

เปรียบเทียบ หน้าต่างแบบไหนรับลมได้ดีที่สุด

เมื่อต้องการให้บ้านเย็นสบายและมีอากาศถ่ายเท หน้าต่างมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง เพราะช่วยให้แสงธรรมชาติส่องเข้ามาในพื้นที่ภายในบ้าน ช่วยให้อากาศถ่ายเทและรักษาบรรยากาศที่สดชื่นและน่าอยู่ หน้าต่างมีหลายประเภท เช่น หน้าต่างกระจกบานเกล็ด หน้าต่างบานเลื่อน หน้าต่างบานเปิด หน้าต่างบานกระทุ้ง เป็นต้น และไม่ใช่ว่าหน้าต่างแต่ละแบบจะถูกสร้างขึ้นมาทำหน้าที่ช่วยในการไหลเวียนของอากาศได้เหมือนกันหมด แล้วหน้าต่างประเภทไหนที่รับลมได้ดี เหมาะสมกับบ้านของคุณเรามาเปรียบเทียบหน้าต่างแต่ละประเภทกัน

หน้าต่างบานตาย (Fixed Window) มองได้เคลียร์กว้างไม่สะดุด 

หน้าต่างบานตาย เป็นบานกระจกที่สามารถออกแบบขนาดได้หลากหลายมากที่สุดในบรรดาบานทั้งหมด  ผู้ออกแบบนิยมใช้ในอาคารที่เป็นเชิงพานิชณ์เช่นห้างสรรพสินค้าหรืออาคารสำนักงาน เพราะราคาต่อตารางเมตรไม่แพงมาก และมีกระจกให้เลือกใช้หลากสีหลายแบบหลายดีไซน์ กระจกบานตายจะดูเคลียร์กว้างสวยงาม จะไม่สามารถระบายอากาศได้ แต่จะใช้ในการควบคุมแอร์ที่อยู่ภายในไม่ให้ใหลออก การทำความสะอาดกระจก ภายนอกทำความสะอาดยาก

หน้าต่างบานเลื่อน: Sliding Window ตัวเลือกคลาสสิกที่มีข้อจำกัด

หน้าต่างบานเลื่อนเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับนักออกแบบบ้านมานานหลายทศวรรษ เพราะความเรียบง่ายและการใช้งานง่ายของมันนั่นเอง หน้าต่างบานเลื่อน มีข้อจำกัดอยู่บางประการ เช่น 

ความสูงกับความกว้าง  ความกว้างที่เล็กที่สุด ควรจะอยู่ที่ 1- 1.2 เมตร ขึ้นไปบานเลื่อนถึงจะเลื่อนบานได้ดี แต่ถ้าออกแบบบานเลื่อนที่สูงมากกว่า1.6 เมตร ควรต้องมีช่องแสงล่าง บานเลื่อนจะระบายอากาศได้เพียงแค่ 45-50%  และถ้ามีช่องแสงล่าง การระบายอากาศลดลงไปเหลือ 30-35%  หากคุณให้ความสำคัญกับการไหลเวียนของอากาศมากๆ หน้าต่างบานเลื่อนอาจไม่ใช่ตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด และการทำความสะอาดกระจกภายนอกทำได้ไม่สะดวกนัก  การบำรุงรักษาไม่มากนัก

หน้าต่างบานเปิด: (Casement Window )บานผลักเพื่อเปิดรับอากาศ 

 หรือหน้าต่างบานผลัก จะมีบานพับติดหนึ่งด้าน และบานจะเปิดออกด้านนอกเหมือนประตู ทำให้ต้องใช้วัสดุบานพับที่มีคุณภาพสูง เพราะต้องรับน้ำหนักของบานและกระจกที่เปิดออกไป การผลักบานออกไปต้องใช้พื้นที่ภายนอกด้วย บานเปิดจะระบายอากาศได้ดี ถึง78%-80% แต่หากบานสูงเกินไป บานพับจะรับน้ำหนักไม่ได้จึงต้องมีบานตายช่องแสงล่างเพิ่มขึ้น ทำให้การระบายอากาศลดลงไป เหลือ 40-45% ลักษณะบานเปิดแบบนี้จะมีราคาค่อนข้างสูงกว่าบานประเภทอื่นๆ เพราะต้องใช้ฮาร์แวร์ที่มีคุณภาพสูง และหากใช้เปิด-ปิดเป็นเวลานานบานพับอาจจะตก ทำให้เปิดปิดได้ยากขึ้น จึงต้องมีการบำรุงรักษาบางครั้ง การทำความสะอาดกระจกภายนอกทำได้ยากมากกว่าบานเลื่อน บานเปิดมีข้อจำกัดเรื่องการออกแบบความกว้างของบาน สูงสุดที่ไม่เกิน 1.10 เมตร ความสูงได้ไม่เกิน 1.5-1.6 เมตร เท่านั้น หากกว้างเกินกว่านั้นต้องใช้ 2 บาน และถ้าสูงเกินต้องมีช่องแสงล่างหรือบนเพิ่ม ทำให้การระบายอากาศลดลงและราคาต่อบานจะสูงขึ้น แต่บานประภทนี้เป็นหนึ่งในคู่แข่งอันดับต้น ๆ สำหรับการไหลเวียนของอากาศภายในบ้าน นิยมใช้บริเวณบ้านที่มีช่องปูนไม่กว้างมา แต่ต้องการระบายอากาศ เช่น กำแพงข้างหัวเตียง หรือ ห้องตู้เสื้อผ้า

หน้าต่างบานกระทุ้ง: (Awning Window ) เปิดรับอากาศ กันฝนได้ 

หน้าต่างบานกระทุ้ง  เป็นบานที่จะมีบานพับอยู่ด้านบนของบาน เปิดโดยการกระทุ้ง(ผลัก)บานออกไปด้านนอกและบานจะค้างนิ่งเพื่อรับลม   บานลักษณะนี้จะคล้ายๆกับบานเปิดข้าง คือต้องใช้วัสดุบานพับที่มีคุณภาพสูง เพราะต้องรับน้ำหนักของบานและกระจกที่เปิดออกไป การผลักบานออกไปต้องใช้พื้นที่ภายนอกบ้าน บานกระทุ้งจะระบายอากาศจะน้อยกว่าบานอื่นๆเพียง 25%-30% หากบานสูงเกินไปต้องเพิ่มบานช่องแสงล่าง  ทำให้การระบายอากาศลดลงไปอีก เหลือเพียง  13-20% หากใช้เปิด-ปิดเป็นเวลานานๆบานพับอาจจะตกและจะเปิดบานค้างไว้ไม่ได้   จึงต้องมีการบำรุงรักษาบางครั้ง การทำความสะอาด กระจกภายนอกทำได้ยาก บานเปิดมีข้อจำกัดเรื่องการออกแบบบานความกว้างได้ไม่เกิน 0.90- 1 เมตร ความสูงได้ไม่เกิน 1.5-1.6 เมตรเท่านั้น หากกว้างกว่านี้ต้องมีบานเพิ่มขึ้น และต้องมีบานช่องแสงล่างหรือบนเพิ่ม ทำให้การระบายอากาศลดลงและราคาต่อบานจะสูงขึ้น แต่บานประเภทนี้จะช่วยในการกันฝนได้ในเวลาแง้มบานเล็กน้อย ผู้ออกแบบจึงนิยมใช้ใน ห้องน้ำ เพื่อระบายอากาศ และบริเวณโถงบันไดแง้มเพื่อลดความร้อนในบ้านลง

หน้าต่างบานเลื่อนสลับ Hung Window 

เป็นหน้าต่างที่คนไทยรู้จักไม่มากจึงไม่เป็นที่นิยมในประเทศไทย เป็นบานที่มีลักษณะการเปิดแบบเลื่อนสลับได้ทั้งขึ้นและลง ในแนวตั้ง โดยมีกลไกซ่อนอยู่ด้านข้างของวงกบบาน สามารถเลือกให้ลมเข้าด้านบนหรือด้านล่างได้ การทำให้บานเปิดค้างจึงต้องใช้ฮาร์ดแวร์ที่ออกแบบพิเศษ และเพราะมีผู้ผลิตบานประเภทนี้น้อยในประเทศไทย จึงทำให้บานประเภทนี้มีราคาที่สูงกว่าบานประเภทอื่นๆ การระบายอากาศ ได้ 40-45% ใก้ลเคียงกับบานเลื่อน แต่มีข้อจำกัดเรื่อง ความสูงความกว้าง ที่จะเหมือนกับบานกระทุ้งและบานผลัก คือถ้าบานกว้าง 2 เมตร ต้องใช้ 2 บานจึงต้องเพิ่มค่าใช้จ่าย และบานสูงได้แค่ 1.2-1.5เมตรเท่านั้น นิยมใช้บริเวณห้องรับแขก หรือบ้านสไตร์ต่างประเทศ

หน้าต่างกระจกบานเกล็ด: สูดอากาศบริสุทธิ์อย่างแท้จริง!

บานเกล็ดเป็นบานที่มีกลไกไม่ซับซ้อน และสามารถเปิดบานได้ทั้งบาน จึงทำให้การระบายอากาศ ดีกว่าบานหน้าต่างประเภทอื่นๆ บานเกล็ดทั่วๆไปในอดีต จะทำบานสูงๆได้จำกัด และคุณภาพไม่ดี แต่ปัจจุบันมีการพัฒนาบานเกล็ดให้ดีขึ้นแตกต่างจากในอดีตอย่างมากจึงมีการนำเข้าบานเกล็ดจากต่างประเทศ  หน้าต่างบานเกล็ด เป็นบานที่ใช้พื้นที่การเปิดปิดน้อยทั้งภายในและภายนอกน้อยไม่แกะกะ  สามารถปรับมุมองศา เพื่อบังคับทิศทางของลมได้  และการแง้มบานเล็กน้อยยามฝนตก ช่วยให้ลมเย็นๆของสายฝนใหลเข้ามาภายในอาคารเพื่อลดความอบอ้าวในบ้านยามฝนตกได้  ถ้าเทียบกับบานประเภทอื่นๆบานเกล็ดสามารถระบายอากาศได้ถึง 85-90% เนื่องจากใบเกล็ดรับน้ำหนักไม่มาก จึงใช้งานได้ยาวนานทนทาน และ เนื่องจากบานเกล็ดนำเข้าจากต่างประเทศจึง ปิดได้สนิทกว่าและลดเสียงจากภายนอกได้ถึง 30 เดซิเบลทำให้ห้องเงียบกว่าเดิม  ใบเกล็ดก็มีให้เลือกมากมายทั้ง กระจกใส กระจกลายผ้า กระจกสี หรือใบเกล็ดที่เป็นอลูมิเนียมสี หรือแบบลายไม้ซึ่งช่วยเพิ่มไอเดียให้ผู้ออกแบบได้มากขึ้น สามารถใช้ได้ทั้งงานบ้านทั่วไปงานอาคารสูงคอนโด หรือ งานแผงบังแดด ต่างๆได้ เรื่องความสูงสามารถทำงานสูงได้มากกว่า 3 เมตรและกว้างได้สูงสุดได้ถึง 0.9 เมตร สามารถทำเป็นแผงต่อเนื่องได้ไม่จำกัด สามารถทำความสะอาดง่าย ทั้งภายในและภายนอกเพียงเปิดบานแล้วเช็ดทำความสะอาด นิยมใช้ในห้องที่ต้องการลดความร้อนเช่นห้อง รับแขก โถงบันได โถงสูง ห้องนอน  หรือ ห้องที่ต้องการระบายกลิ่น อย่างห้องครัว หรือห้องน้ำ ห้องเก็บของ หรือ ห้องที่มีพื้นที่ไม่มากเช่นห้องที่ต่อเติมหลังบ้าน ห้องซักผ้า หรือ อาคารกรีนเฮ้าส์

เมื่อต้องเลือกประเภทหน้าต่างที่ช่วยให้อากาศไหลเวียนได้ดีที่สุด เห็นได้ชัดว่าหน้าต่างกระจกบานเกล็ดจะยืนหนึ่ง ในขณะที่หน้าต่างบานเลื่อนและหน้าต่างบานอื่นๆนั้นยังมีข้อจำกัดอยู่บ้าง ด้วยหน้าต่างกระจกบานเกล็ดที่สามารถปรับได้ จึงทำให้เกิดการระบายอากาศได้ดีเป็นพิเศษ ทำให้มั่นใจได้ว่าอากาศบริสุทธิ์จะไหลเวียนทั่วบ้านของคุณอย่างแน่นอน หากคุณต้องการรับลมเย็น ๆ และสร้างบรรยากาศที่น่าอยู่ บานเกล็ดหน้าต่างควรเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับการออกแบบบ้านของคุณ

เลือกชม หน้าต่างบานเกล็ด Altair louvre รุ่นพรีเมียม จาก Zimplex ที่เข้ากับบ้านทุกสไตล์ได้เลย