3 ปี รับประกันคุณภาพบานเกล็ด – Zimplex

3 ปี รับประกันคุณภาพบานเกล็ด

Zimplex รับประกันความพึ่งพอใจ ทุกข้อบกพร่องที่เกิดจากการติดตั้งหรือวัสดุ
รับประกันสูงสุด นานถึง 3 ปี (นับจากวันที่ได้รับสินค้า) ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

Previous
Next

– ผลิตภัณฑ์ได้รับการติดตั้งตามเงื่อนไขการรับประกันการใช้งานของผู้ผลิต ข้อกำหนดคุณลักษณะในการติดตั้งที่ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรและมาตรฐานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

– ผลิตภัณฑ์ใช้วัสดุที่เป็นไปตามคำแนะนำของอุตสาหกรรม

– ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ถูกใช้งานในทางที่ผิด ถูกทำให้เสียหายทางกายภาพ ถูกใช้อย่างประมาท

– ตามมาตรฐานการผลิตไม่ถือว่าเป็นข้อบกพร่อง การเปลี่ยนแปลงสีของอลูมิเนียม, พลาสติก, และวัสดุทำจากไม้ไม่ถือว่าเป็นข้อบกพร่องเช่นกัน

– Zimplex ไม่รับผิดชอบกรณีกระจกแตก (ยกเว้นข้อบกพร่องในคุณภาพงานติดตั้งหรือวัสดุ) กระจกมีความทนทานมาก รับประกันการชำรุดบกพร่องและการเสื่อมสภาพเป็นเวลา 3 ปี (เมื่อใช้กระจกจาก Zimplex เท่านั้น)

– ชิ้นส่วนที่ถอดออกได้ซึ่งเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ รับประกัน 3 ปี

– การรับประกันนี้จำกัดเพียงการซ่อมแซมหรือการทดแทนผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดบกพร่องโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่ไม่รวมถึงการติดตั้งและการเคลือบผิวใหม่อของผลิตภัณฑ์ทดแทน

– การรับประกันนี้ครอบคลุมเฉพาะการซ่อมแซมโดยพนักงานหรือตัวแทนของ Zimplex เท่านั้น

– การเรียกร้องภายใต้การรับประกันจะต้องทำภายใน 1 เดือนหลังจากที่เกิดความชำรุดบกพร่องในผลิตภัณฑ์ โปรดแสดงสำเนาเอกสารที่ระบุวันที่ซื้อสินค้าในแบบฟอร์มเคลมและส่งไปยังสำนักงาน Zimplex ใกล้บ้านคุณ

Leave a Comment