1540mokalua-03a0793c-65f9c242a0fdd

หลักการออกแบบบานในสไตล์โมเดิร์น

ในบางครั้งเราไม่ทราบว่าจะออกแบบบ้านแบบไหนดี  แบบบ้านแรกๆ ที่เราจะนึกถึงเสมอ คือการออกแบบบ้านทรงโมเดิร์นหรือออกแบบบ้านสไตล์มินิมอล  เพราะคิดว่าน่าจะง่ายและเข้ากับยุคสมัยได้ดี ดังนั้นเราจะมาทําความรู้จักกับบริบทของงานออกแบบบ้านทรงโมเดิร์นในเชิงทางสถาปัตยกรรมว่าต้องคํานึงถึงอะไรบ้าง

การออกแบบบ้านทรงโมเดิร์นจะคํานึงถึง ความเงียบที่เรียบง่าย รูปแบบบ้านไม่ซับซ้อน การออกแบบที่ไม่มากไปไม่น้อยไป โดยใช้เส้นสายที่เป็นทรงเรขาคณิตง่ายๆ การออกแบบที่คํานึงถึงความเป็นมินิมอล รวมเอาความเป็นโลว์เทค และนําเทคโนโลยีดิจิตอลต่างๆมาใช้ร่วมกัน เพื่อให้บ้านเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การออกแบบสไตล์โมเดิร์นจะเน้นพื้นที่กว้างโล่ง จึงต้องใช้พื้นที่ใช้สอยรวมอย่างต่อเนื่องกัน เช่น ห้องนั่งเล่นต่อเนื่องไปห้องทานอาหาร และห้องครัวภายใน
โดยอาศัยการเปิดพื้นที่โล่งให้แสงแดด และการระบายอากาศได้อย่างดี คือต้องใช้บานประตูหน้าต่างที่เป็นขนาดกว้างและใหญขึ้น เพื่อเปิดมุมมองให้กว้างขึ้น หรือจะเป็นการใช้บานเกล็ดทรงสูง เพื่อให้อากาศใหลเข้าได้ตลอดวัน ช่วยระบายอากาศความร้อนภายในบ้าน และลดการใช้พลังงาน

ความหมายของการออกแบบบ้านโมเดิร์น ต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง

modern-bath-room-3

1. การเปิดโชว์เสาคาน ที่วางไว้อย่างเป็นระเบียบ การออกแบบแนวรับเสาและคานของบ้านจะเป็นเหลี่ยมมุมทรงเลขาคณิตเป็นระเบียบง่ายๆไม่ซับซ้อนทําให้บ้านดูเบาและไม่ทึบ ผสมกับวัสดุหรือเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ทันสมัยในยุคปัจจุบันมาใช้ได้ เพื่อลดนํ้าหนักลดความหนาลงให้บ้านดูสมาร์ท และทันสมัยมากขึ้น ช่วงเสาจะกว้างกว่าบ้านธรรมดาเล็กน้อยเพื่อให้ใส่หน้าต่างหรือกระจกขนาดกว้างกว่าปกติ ทําให้บ้านดูโล่งขึ้น

 

modern-bath-room-6

2. การออกแบบให้เปิดกว้างมุมมองแบบพาโนราม่าของบ้าน เนื่องจากบ้านมีระยะเสาคานที่กว้างกว่าปกติ จึงทําให้บ้านสามารถมีมุมมองภายในมองออกไปภายนอกที่เป็นต้นไม้ได้กว้างขึ้น บ้านที่ออกแบบมาจึงดูเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ หรือกลืนไปกับธรรมชาติรอบๆ มุมมองนี้ทําให้เราสามารถมองเห็นหรือเดินไปหาต้นไม้รอบๆ บ้านได้อย่างใกล้ชิดเช่นกัน

 

modern-bath-room-5

3. การเปิดพื้นที่ภายในให้โล่งต่อเนื่องกันหรือการออกแบบให้ใช้พื้นที่ๆ ต่อเนื่องกันตลอด โดยมีการกั้นผนังที่น้อย เพื่อให้บ้านดูโปร่งโล่ง การใช้งานที่สามารถเดินได้ต่อเนื่องกัน เหมือนบ้านที่ออกแบบบมานั้นเป็นอิสระต่อการอยู่อาศัยมากที่สุด

 

modern-bath-room-10

4. การออกแบบวางแปลนเลเอาท์ของอาคารที่ดีและให้อาคารโมเดิร์นน่าอยู่จําเป็นต้องคํานึงถึงทิศของแดดในแต่ละช่วงเวลาของแต่ละวัน และแต่ละปี การออกแบบบานที่ดีต้องคํานึงถึงทิศที่จะรับลมเข้ามาในบ้านด้วยเช่นกัน การออกแบบช่องที่บังคับลมให้เข้ามาในบ้าน เพื่อให้บ้านไม่ร้อนจึงต้องออกแบบโดยใช้ประตูหน้าต่างที่ดีจะมีส่วนช่วยให้สามารถเปิดรับลมได้กว้าง หรือการออกแบบบานเกล็ดทรงสูงต่อเนื่อง เพื่อช่วยระบายอากาศและความร้อนภายในบ้านไดทั้งวัน เพราะบานเกล็ด สามารถเปิดแง้มบาน เพื่อระบายอากาศได้ตลอดวันไม่ต้องกลัวฝน  เป็นการประหยัดพลังงานลดการใช้เครื่องปรับอากาศลง

 

modern-bath-room-8

5. การเลือกใช้วัสดุในการออกแบบบ้านโมเดิร์น บ้านโมเดิร์นเน้นความเงียบที่เรียบง่าย ความต่อเนื่องกัน ดังนั้นวัสดุที่ใช้จะเป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอมเป็นวัสดุที่เป็นธรรมชาติ ไม่ปรุงแต่งสีมากมาย ใช้วัสดุที่ยั่งยืน โดยต้องสามารถดึงเอาผิวสัมผัสและเส้นสายรอยแตกที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ โดยไม่ตองปกปิดหรือตกแต่งบิดเบือน การดึงเอาความงามที่แท้จริงของวัสดุนํามาออกแบบ ผิวสัมผัสที่จับต้องได้เป็นมิตรต่อความรูสึก และการมองเห็น การนําวัสดุเหล่านั้นมาใช้อย่างเข้าใจช่วยให้บ้านมีความเรียบง่าย และมีเรื่องราวมากขึ้น

6. การเลือกใช้สีในอาคารจะเรียบง่าย เช่น ใช้โทนสีสว่างหรือโทนสีเข้มต่อเนื่องกัน การเลือกสีที่ดีต้องคํานึงถึงสีของวัสดุที่เป็นสีธรรมชาติ เช่นไม้ สีเขียวของใบไม้ หรือ สีงานปูน หินต่างๆที่เป็นสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวบ้านด้วย เพราะช่วยให้บ้านและธรรมชาติเข้ากันอย่างลงตัวทําให้บ้านดูต่อเนื่องเกื้อหนุนกันทั้งอาคารและธรรมชาติได้อย่างลงตัว

การออกแบบบ้านประหยัดพลังงานในสไตล์โมเดิร์นไม่เพียงแค่สวยงามและทันสมัย แต่ยังเน้นในการออกแบบที่เป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวให้เข้ากันอย่างลงตัว การประหยัดพลังงานก็เป็นสิ่งทีต้องคํานึงถึงในแนวทางการออกแบบบ้านสไตล์โมเดิร์น เช่นกัน โดยแนวคิดทั้งหมดนี้กําลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน  เนื่องจากมันช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาบ้าน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การออกแบบบ้านโมเดิร์นไม่ใช่เรื่องยาก เราสามารถปรับบ้านของเราได้ โดยการใช้วัสดุที่เหมาะสม และการออกแบบที่ฉลาด เริ่มต้นการปรับปรุงบ้านของคุณให้เป็นบ้านโมเดิร์นแบบใหม่ในยุคนี้ และเพลิดเพลินกับการอยู่อาศัย ในความคุ้มค่าทั้งการประหยัดพลังงานในระยะยาว

ครั้งหน้าเราจะมาดูว่า การออกแบบบ้านทรงโมเดิร์นต้องมีหลักการออกแบบบ้าน และการใช้วัสดุอะไรบ้าง เพื่อให้บ้านทรงโมเดิร์นร้อนน้อยลง และน่าอยู่มากขึ้น