4 ขั้นตอนเช็คสภาพบานเกล็ด​

4 ขั้นตอนเช็คสภาพบานเกล็ด

หากคนเรามีสเน่ห์ที่ดวงตา หน้าต่างก็เปรียบเสมือนดวงตาที่ทำให้บ้านของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น
แต่จะมาใช้วิธีเดียวกัน เช่น นั่งหยอดตาหรือเอาน้ำแข็งประคบ ก็คงไม่ใช่

4 ขั้นตอนตรวจสภาพบานเกล็ด

เราสามารถเช็คสภาพหน้าต่างบานเกล็ดของเราได้ง่ายๆ ด้วย 4 ขั้นตอนนี้…

– ตรวจสภาพการยึดของสกรูทุกตัวให้อยู่ในสภาพที่แน่นหนา
– ตรวจสอบสภาพของบานเกล็ดกับคลิปว่ายังติดอยู่ด้วยกันดี
– ตรวจสอบการเปิด/ปิดบานเกล็ดว่าไม่มีการติดขัด
– ตรวจสอบการรั่วซึมว่าสามารถใช้งานได้ตามปกติ หากมีจุดที่ชำรุดก็ควรทำการซ่อมแซมก่อนให้เรียบร้อย

* ควรตรวจเช็คสภาพหน้าต่างบานเกล็ดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีอุปกรณ์ชำรุจ สามารถสอบถามและสั่งจองอุปกรณ์ได้ที่นี่
หากทุกอย่างยังคงสภาพดีใช้งานได้ปกติ ก็ลงมือทำความสะอาดดวงตาของบ้านได้เลย
5 วิธีพื้นฐานทำความสะอาดหน้าต่างบานเกล็ด

Leave a Comment