Residence House (ประเทศไทย)-4

แบบบ้านประหยัดพลังงาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

ทำไมต้องประหยัดพลังงานในบ้าน แล้วการประหยัดพลังงานในบ้านจะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเราให้ดีขึ้นได้อย่างไร และการประหยัดไฟฟ้าในบ้านจะเป็นไปได้อย่างไรกับสภาพอากาศเมืองไทยที่ร้อนแทบจะทนไม่ไหวขนาดนี้ ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยแบบบ้านประหยัดพลังงาน

ประโยชน์ของบ้านประหยัดพลังงาน

การวางแผนมีบ้านเป็นของตัวเอง ย่อมคำนึงถึงความคุ้มค่าและคุณภาพชีวิตที่กว่าอยู่แล้ว ดังนั้น Zimplex ขอแนะนำว่าจะสร้างบ้านใหม่หรืออกแบบบ้าน ควรคิดถึงการประหยัดพลังงานเป็นหลัก เพราะการใช้พลังงานเป็นเรื่องที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของเรา ประโยชน์ของการมีบ้านประหยัดพลังงาน คือ

-จะช่วยให้ค่าใช้จ่ายน้อยลง จนเรามีเงินเก็บเพิ่มขึ้น เพื่อทำตามความฝันของเราได้มากขึ้น

-ช่วยให้สุขภาพของคุณจะดีขึ้น เพราะได้รับแสงและอากาศบริสุทธิ์ถ่ายเทเข้ามาภายในเพียงพอ ส่งผลดี่ต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัย

-มีระบบการไหลเวียนของอากาศที่ดี ทำให้บ้านไม่ร้อน ไม่มีกลิ่นอับและไม่เกิดเชื้อราภายในบ้าน

-ทำให้คุณอยากอยู่บ้านมากขึ้น หลับสบายมากขึ้น และได้รับความสะดวกสบายและได้พักผ่อนได้อย่างเต็มที่

แบบบ้านประหยัดพลังงาน จะมีลักษณะอย่างไร

แบบบ้านประหยัดพลังงาน คือ แบบบ้านที่ออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น แสงอาทิตย์ น้ำ อากาศและสิ่งแวดล้อมรอบตัวบ้านแบบ Passive การออกแบบต้องคำนึงทิศทางของแสงและลม การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ขนาดของบ้าน ช่องระบายอากาศและพื้นที่การใช้สอยที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  • เน้นการระบายความร้อนของโครงสร้างอาคาร

เป็นแบบบ้านที่เน้นการระบายความร้อนของโครงสร้างอาคารและการสร้างศูนย์ควบคุมพลังงาน ด้วยการวางผังฉนวนที่เหมาะสม ติดตั้งหน้าต่างหรือบานเกล็ดคุณภาพที่ระบายความร้อนได้ดี ขนาดบ้านจะไม่ใหญ่ ไม่เล็กเกินไปเพื่อควบคุมอุณหภูมิภายในให้สมดุล และเลือกวางแปลนแต่ละห้องให้อยู่ในทิศทางที่เหมาะสม

  • ใช้พลังงานแบบองค์รวม

โดยจะใช้หลอดไฟ LED แทนหลอดไฟธรรมดา ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ด้วยแผงโซลาร์เซลล์ และออกแบบถังเก็บน้ำให้เหมาะสมกับบ้าน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานภายในบ้านลงได้มาก

  • วางระบบทำความร้อนหรือเย็นอย่างเหมาะสม

แบบบ้านประหยัดพลังงานจะคำนึงถึงการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่สิ้นเปลืองไปโดยเปล่าประโยชน์ จึงได้วางแผนในการวางระบบทำความร้อนหรือเย็นให้ห่างจากหน้าต่าง เพื่อช่วยควบคุณอุณหภูมิภายใน เพราะเพียงอุณหภูมิที่ลดลง 1 องศาก็สามารถช่วยประหยัดพลังงานที่ใช้ลงได้ 10%

  • รูปแบบหลังคาบ้านแบบหน้าจั่ว

หลังคาทรงจั่วที่มีความชันเป็นมุมประมาณ 45 องศา จะช่วยลดการแผ่รังสีความร้อนลงเพดาน และจะทำช่องระบายอากาศบนหลังคา ที่ติดหน้าต่างบานเกล็ดเพื่อให้แสงธรรมชาติส่องเข้ามาภายในบ้านได้ และระบายความร้อนภายในบ้านได้ ควรติดหน้าต่างบานเกล็ดไฟฟ้าที่เปิดปิดอัตโนมัติ เพื่อความสะดวกต่อการใช้งานสำหรับช่องระบายในที่สูง

  • บริเวณรอบบ้าน

แบบบ้านประหยัดพลังงานต้องปลูกต้นไม้ให้ได้ประมาณ 20% ของพื้นที่ เพื่อช่วยกรองอากาศ ให้อากาศสดชื่น เพิ่มร่มเงาจากต้นไม่ใหญ่ แต่ต้องแน่ใจว่า ต้นไม้ที่ปลูกไม่ได้บังทิศทางลม และควรปลูกหญ้ารอบบ้าน เพื่อช่วยรักษาความชื้นและลดแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์